Home » Tag Archives: ฮาลาล

Tag Archives: ฮาลาล

อาหารฮาลาลคือ?

DSC07336

อาหารฮาลาลคืออะไร? ทำไมต้องเป็นฮาลาล? แล้วไม่ใช่อิสลามหรือมุสลิมทานได้หรือไม่? จริงๆหลายคนรวมถึงจอยด้วย ที่ไม่เคยสังเกตุสัญลักษณ์หรือตราฮาลาลบนผลิตภัณฑ์อุปโภค บริโภคกันสักเท่าไร่ แต่จริงๆทุกคนคงคุ้นสายตากันอยู่บ้างแบบไม่รู้ตัว “ฮาลาล”  มีความหมายว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนาค่ะ ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่า “อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ ซึ่งเป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ ซึ่งจริงๆแล้วพวกเราก็ทานได้เช่นกัน แถมยังมั่นใจได้ด้วยว่าสะอาดค่ะ นอกจากนั้น “ฮาลาล” ยังไม่ได้หมายถึงเพียงแค่อาหาร การกิน การบริโภคเท่านั้น ฮาลาลการยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ เครื่องนุ่งห่ม สาธารณูปโภค เช่น เสื้อผ้า เครื่องหนัง รองเท้า และการใช้จ่ายการเงิน(ดอกเบื้ย) อีกด้วย โอ้ว…ไม่เคยรู้เลยนะเนี่ย เห็นแต่บนอาหาร ซึ่งการที่จะได้ตราฮาลาลบนผลิตภัณฑ์นั้น ก็จะต้องมีการส่งเอกสารขอ และมีการตรวจสอบ โดยที่ผู้ประกอบการ จะต้องมีหน้าที่ดังนี้ 1. รักษาอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สะอาดถูกต้องตามศาสนบัญญัติตลอดจนไม่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวร่วมกับของต้องห้ามตามศาสนบัญญัติ 2. วัตถุดิบหลักในการผลิต ตลอดจนเครื่องปรุงอื่น ๆ ต้องระบุแหล่งที่มาอันน่าเชื่อถือได้ว่า “ฮาลาล” โดยไม่แปดเปื้อนกับสิ่งต้องห้าม 3. วัตถุดิบที่ได้จากสัตว์ต่าง ๆ นั้น ต้องเป็นสัตว์ที่ศาสนาอิสลามอนุมัติ และหรือได้เชือดตามศาสนบัญญัติ 4. เจ้าหน้าที่ที่ควบคุมการผลิต หรือปรุงผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ต้องเป็นมุสลิม 5. ... Read More »